Zamw biuletyn

Chcesz otrzymywa informacje o aktualnociach, wydarzeniach i promocjach?
Witam na mojej stronie Email

Witam Ci na mojej stronie i serdecznie zapraszam do osobistego spotkania, ktre stanie si dla Ciebie pierwszym krokiem na drodze do zmiany. Zajmuj si psychoterapi, pomoc psychologiczn oraz szeroko rozumianym rozwojem osobistym. Pracuj w nurcie humanistycznym, gdzie Czowieka postrzega si jako autonomiczn jednostk posiadajc zasoby do samorozwoju oraz niezbdny potencja do jego realizacji. Moim zadaniem jest wspieranie Ci w deniu do poszukiwania indywidualnej i niepowtarzalnej drogi yciowej. Wychodz z zaoenia, e kady Czowiek sam odpowiada za wasne ycie oraz podejmowane w nim wybory i decyzje. Moj rol jest by przy Tobie w autentycznym kontakcie, w sposb wolny od ocen towarzyszy Ci w procesie rozwoju i zmiany oraz pomaga w lepszym rozumieniu siebie, Twoich problemw i dowiadcze.
Najczciej pomagam w rozwizywaniu dylematw i konfliktw natury psychologicznej oraz w przezwycianiu trudnoci w yciu osobistym lub zawodowym. Jeeli:

  • Czujesz si zagubiony, osamotniony
  • Masz poczucie bezradnoci
  • Czujesz, e nie masz siy stawia czoa codziennym problemom
  • Odczuwasz lk przed podjciem najprostszych decyzji
  • Nie radzisz sobie z dorastajcym dzieckiem
  • Masz problemy w relacjach z innymi, trudnoci w zwizkach
  • Nie radzisz sobie ze stresem
  • Dowiadczye kryzysu, traumatycznego przeycia lub utraty bliskiej Ci osoby

 

to zapraszam do rozmowy i osobistego kontaktu.
Wiem, e decyzja o spotkaniu z psychologiem moe nie by atwa ale jeli tu jeste to znaczy, e masz j za sob a proces zmiany ju si rozpocz.

Czekam wanie na Ciebie, zadzwo. Tel: 509 237 229

Grayna Rembelska

 


div id=